درباره انجمن فیلم و عکس ارس

انجمن فیلم و عکس ارس بعنوان اولین تشکل مردم نهاد در حوزه هنر در سال 1395 با شماره 37 در منطقه آزاد ارس ثبت شد.
هدف اصلی این انجمن در ابتدا گردآوری هنرمندان فعال در عرصه عکس و فیلم و درگام بعدی ارزیابی سطح مهارت برای برگزاری دوره های آموزشی بود.
در ادامه بعد از برگزاری دوره ها و ورکشاپ های مختلف استعدادهای نهفته از دل جامعه کشف شد. این روند تاکنون نیز ادامه داشته است. هیئت مدیره انجمن با دعوت از اساتید بنام کشور در ژانرهای مختلف عکاسی سعی دارد با برگزاری ورکشاپهای عکاسی مباحث آموزشی در سطوح مختلف از مبتدی تا پیشرفته را در اختیار هنرآموزان قرار دهد.
یکی از برنامه های مهم انجمن فیلم و عکس ارس، برگزاری جشنواره ملی عکس ارس است و هم اکنون دومین دوره این جشنواره در حال اجرا میباشد.